แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. ส่วนใดที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารจากดิน