แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 4
53% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. คน -> ขาและเท้า สัตว์ -> ขาและเท้า พืช -> A จากความสัมพันธ์ A ควรเป็นสิ่งใด