สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์มหาสนุก
100% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4.

6+1เท่ากับเท่าใด

เฉลย

8