สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์มหาสนุก
100% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3.

2+1เท่ากับเท่าใด

เฉลย

3