ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด
60% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2.

คำว่า คน อ่านอย่างไร