ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
60% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

คำในมาตรา แม่เกย ข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า "เยาะเย้ย"

เฉลย

ชมเชย