ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
60% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

ประโยคใดที่มีคำที่อยู่ในมาตรา แม่เกย น้อยที่สุด

เฉลย

แม่ร้อยพวงมาลัยได้สวยงาม