ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
50% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

ประโยคนี้จะเติมคำในมาตรา แม่เกย ข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

"เมื่อน้ำได้รับความร้อนจะ............................เป็นไอน้ำ"

เฉลย

ระเหย