ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
60% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

ข้อใดคือคำในมาตรา แม่เกย ที่เป็นชื่อสิ่งของ

เฉลย

กระบวย