ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
70% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

คำใดนำมาเติมในประโยคนี้แล้วมีความหมาย

"น้ำท่วมในจังหวัดทางภาคเหนือทำให้พืชไร่พืชสวน................."

เฉลย

เสียหาย