ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
50% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

คำในมาตรา แม่เกย ข้อใดอ่านถูกต้อง

เฉลย

ดินทราย  อ่านว่า ดิน-ซาย