แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ปรากฏการณ์ใดที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าภายในโลกยังร้อนระอุ

เฉลย

การเกิดภูเขาไฟระเบิด จะมีลาวาซึ่งเป็นหินที่หลอมละลายพุ่งออกมาจากภายในโลก