ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ชื่อภาชนะข้อใดอยู่ในมาตราแม่ กม

เฉลย

ตุ่ม