ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา
80% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

คำในมาตรา ก กา คำใดเป็นชื่ออาหาร

เฉลย

โรตี