ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา
70% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

ข้อใดมีคำที่อยู่ในมาตรา ก กา ทุกคำ

เฉลย

ปูตัวใหญ่