แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
เฉลย

= 54