แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 88
เฉลย

= 88