แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
30% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

ธาตุในข้อใดจัดเป็นโลหะทั้งหมด

เฉลย

Zn (สังกะสี),  Ag (เงิน)  และ  Na (โซเดียม) มีสมบัติเป็นโลหะ ส่วนในข้ออื่นๆ มีสารอโลหะและกึ่งโลหะปนอยู่ ได้แก่  Si (ซิลิกอน) และ B (โบรอน) เป็นกึ่งโลหะ C (คาร์บอน) เป็นอโลหะ