แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
100% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

การแยกสารโดยให้สารซึมผ่านวัตถุที่เป็นตัวดูดซับ คือวิธีในข้อใด

เฉลย

โครมาโทกราฟีเป็นวิธีการแยกสารละลายที่มีองค์ประกอบมากกว่า 2 ชนิด ซึ่งเป็นสารที่มีสี อาศัยความสามารถในการละลายของสารที่เป็นองค์ประกอบ และการถูกดูดซับบน                 ตัวดูดซับที่แตกต่างกัน