แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
90% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 5 – 1 อยู่ 2
เฉลย

= 6