ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 9
95% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. เมื่อเพื่อนขอโทษเราแล้ว เราควรพูดว่าอย่างไร