ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 3
100% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. เรียงลำดับคำที่กำหนดให้ ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 1. มือ 2. ใส่ 3. สุดา 4. กำไล