ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 3
90% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. เรียงลำดับคำที่กำหนดให้ ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 1. โบ 2. ชูใจ 3. สีดำ 4. มี