ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ
100% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3.

คำถามที่ ๓ เพื่อนลักษณะใดที่น่าคบหาเป็นมิตร