ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม ข้อ ๑ - ๕

การคบมิตรถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา เพราะมิตรสามารถคลายทุกข์โศกได้ แต่มิตรที่ดีนั้นหายากมาก เราต้องขวนขวายหา ถึงแม้มีเพียงหนึ่ง ดีกว่ามีเพื่อนที่ริษยาเป็นร้อย

คำถามที่ ข้อความนี้มุ่งกล่าวถึงเรื่องใด