ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 6
70% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. ข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
เฉลย

ก้อยอยากกินก๋วยเตี๋ยว