แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
15% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. การลากกระเป๋าเดินทางไปบนพื้นห้อง ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างกระเป๋ากับพื้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
เฉลย

การลากกระเป๋าบนพื้นจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ลักษณะของพื้นและน้ำหนักของกระเป๋า (มวล)