แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
100% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. เหตุใดเมื่อเดินบนพื้นที่เปียกน้ำเราจึงหกล้มได้ง่ายกว่าปกติ