แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 350 ม. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาถึงที่เดิมจะได้การกระจัดและระยะทางเท่าใด
เฉลย

การกระจัดและระยะทาง = 2πr = 2×(22/7)×350 = 2,200 ม. = 2.2 กม.