แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. มดแดงขับรถตรงไปทางทิศตะวันออก 15 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศเหนือ 20 กม. จงหาการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้
เฉลย

การกระจัด = √(15^2)+(20^2) = √(225+400) = √625 = 25 กม.