แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบจำนวนจริง
50% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. 8x-2=38