แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบจำนวนจริง
50% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. 9-k=70