แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
20% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ในการทำฝนเทียม เครื่องบินจะโปรยสารเคมีอะไรเพื่อช่วยให้เมฆกลายเป็นหยดฝนเล็กๆ