แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ใครคือผู้ประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์ได้สำเร็จเป็นคนแรก
เฉลย

ระบบอุณหภูมิเริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่17 แต่ช่วงแรกการคำนวณนั้นค่อนข้างซับซ้อน ทำให้สับสนและใช้งานได้ยาก ปัญหานี้ถูกแก้โดยฟาเรนต์ไฮต์ ในปีค.ศ.1720 ฟาเรนไฮต์ได้ประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์ได้สำเร็จเป็นคนแรก