ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิตามิน
เฉลย

วิตามิน K เป็นวิตามินที่ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในน้ำมัน มีบทบาทหน้าที่สำคัญโดยการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด