ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2.

การย่อยพิลิเซ็กคาไรต์เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหารของวัว

เฉลย

จากรูป A คือ cellulose B คือ starch และ C คือ glycogen รูเมน (rumen) เป็นกระเพาะอาหารส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของวัว จะมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยเซลลูโลสแอบโอมาซัม (abomsacum) เป็นกระเพาะอาหารที่แท้จริง มีน้ำย่อยในการย่อยอาหารแข็งให้สำไส้เล็กของวัวจะย่อยไกลโคเจนให้เป็นน้ำตาลกลูโคส