ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเกลือน้ำดี ก. ทำให้ไขมันขนาดใหญ่เกิดอิมัลซิฟิเดชัน ข. เข้าสู่ลำไส้เล็กที่ดูโอดีนัม ค. ช่วยในการดูดซึมอาหารพวกไขมัน