ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609754

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 มิ.ย. 56 เวลา 13:28 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , การอ่านทำนองเสนาะ และบทร้อยแก้ว , หลักการใช้ภาษาไทย

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม “เกมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเกมสุดฮ็อตของญี่ปุ่นนั้นมีประเด็นที่น่าพิจารณา ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในชิคาโกชี้ให้เห็นว่า เกมไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างที่ผู้ปกครองเดือดเนื้อร้อนใจในการเล่นเกมผู้เล่นต้องใช้สมองขบคิดวางแผนแก้ไขปัญหาคล้ายกับการเล่นหมากรุก ไม่ใช่ไล่ล่ากันอย่างเดียว อารมณ์ของผู้เล่นคือสนุก ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายอย่างที่คนนอกเข้าใจ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทซึ่งเป็นไม่ได้ในโลกความจริง แต่ถ้าเล่นอย่างเมามันจนลืมกันเวลาก็มีผลเสียแน่นอน” ผู้เขียนใช้กลวิธีใดเพื่อสนับสนุนความเห็นของตน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นในการโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ “หมอส่วนใหญ่จะไม่นิยมให้กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถ้าถามร้านขายยาก็จะแนะนำให้ใช้ยาที่ดีที่สุดคือถามตัวเรา ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเรา เปรียบเสมือนการดึงอำนาจในการดูแลสุขภาพมาเป็นของตน ไม่ใช่อำนาจของแพทย์อีกต่อไป ควรให้ความสำคัญแก่อาหารประจำวันและการปฏิบัติตัวของเรา ถ้าจำเป็นจริงๆ จะต้องใช้ยาที่ควรใช้ แต่ควรใช้ให้น้อยที่สุด การกินอาหารให้ได้ประโยชน์ครบถ้วนก่อน น่าจะดีกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นในการโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ “ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน เราควรรับรู้ว่าสภาพความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไร สังคมมีแต่ความรุนแรง ผู้คนพูดจาหยาบคายและมีเรื่องผิดศีลธรรมอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง แล้วทำไมต้องปกปิดไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในสื่อ”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเร้าให้เกิดอารมณ์มากที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะชวนให้เชื่อมากที่สุด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นที่สุดตามข้อใด “หลบหลีกไวว่องป้องกัน ผัดผันหันออกกลอกกลับ ปะทะแทงแสร้างทำสำทับ ย่างกระหยับรุกไล่มิได้ยั้ง”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะของกลบท

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดเรียงวรรคใหม่ให้ถูกต้องจะได้คำประพันธ์ตามข้อใด “สถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวาย มีเรื่องร้อนไม่หยุดหย่อน ผู้คนทั้งผู้บริหารราษฎรต่างก็เหนื่อยอ่อนหมดกำลังใจ”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นที่สุดตามข้อใด “สะเทื้อนสะท้านเลื่อนลั่นอยู่ครืนๆ ดุจหนึ่งว่าปืนสักแสนนัดมากระหน่ำซ้ำยังอยู่เปรี้ยงๆ เสียงฉะฉาดฉาน

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เลิกทารุณขุนเขาเลิกเผาผลาญ เลิกระรานทุกแดนจงแหนหวง เลิกทำลายย้ายยักเลิกตักตวง ก่อนผลพวงภัยส่งมาลงทัณฑ์”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออื่น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำในกวีให้อ่านว่า ไส-ละ ด้วยเหตุใด “จงจรเที่ยว เทียวบทไป พงพนไพร ไศละดำเนิน”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดมีภาพพจน์

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีตามข้อใด “พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนไม้ พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา เกรงบ่อทันลูกได้ กลับเค้าตอบสนอง”

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อติพจน์

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้กลวิธีการแต่งเด่นชัดที่สุดตามข้อใด “ปรารถนาพาชัยให้ช่วงโชติ ถลาโลดพยัคยืนคลื่นลูกใหม่ รวมความหวังทั้งปวงเป็นดวงไฟ มีธงชัยทาบท้าไว้คว้าครอง”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

คำสอนเกี่ยวกับการทูตในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงประเพณีที่แตกต่างจากข้ออื่น

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าความสัมพันธ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับค่านิยมทางวัตถุ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่แตกต่างกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “รู้กลแก้แพ้ชนะรู้ประมาณ รู้รอนราญราวีให้มีชัย”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม “เกมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเกมสุดฮ็อตของญี่ปุ่นนั้นมีประเด็นที่น่าพิจารณา ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในชิคาโกชี้ให้เห็นว่า เกมไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างที่ผู้ปกครองเดือดเนื้อร้อนใจในการเล่นเกมผู้เล่นต้องใช้สมองขบคิดวางแผนแก้ไขปัญหาคล้ายกับการเล่นหมากรุก ไม่ใช่ไล่ล่ากันอย่างเดียว อารมณ์ของผู้เล่นคือสนุก ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายอย่างที่คนนอกเข้าใจ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทซึ่งเป็นไม่ได้ในโลกความจริง แต่ถ้าเล่นอย่างเมามันจนลืมกันเวลาก็มีผลเสียแน่นอน” ผู้เขียนใช้กลวิธีใดเพื่อสนับสนุนความเห็นของตน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นในการโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ “หมอส่วนใหญ่จะไม่นิยมให้กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถ้าถามร้านขายยาก็จะแนะนำให้ใช้ยาที่ดีที่สุดคือถามตัวเรา ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเรา เปรียบเสมือนการดึงอำนาจในการดูแลสุขภาพมาเป็นของตน ไม่ใช่อำนาจของแพทย์อีกต่อไป ควรให้ความสำคัญแก่อาหารประจำวันและการปฏิบัติตัวของเรา ถ้าจำเป็นจริงๆ จะต้องใช้ยาที่ควรใช้ แต่ควรใช้ให้น้อยที่สุด การกินอาหารให้ได้ประโยชน์ครบถ้วนก่อน น่าจะดีกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นในการโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ “ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน เราควรรับรู้ว่าสภาพความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไร สังคมมีแต่ความรุนแรง ผู้คนพูดจาหยาบคายและมีเรื่องผิดศีลธรรมอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง แล้วทำไมต้องปกปิดไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในสื่อ”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเร้าให้เกิดอารมณ์มากที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะชวนให้เชื่อมากที่สุด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นที่สุดตามข้อใด “หลบหลีกไวว่องป้องกัน ผัดผันหันออกกลอกกลับ ปะทะแทงแสร้างทำสำทับ ย่างกระหยับรุกไล่มิได้ยั้ง”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะของกลบท

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดเรียงวรรคใหม่ให้ถูกต้องจะได้คำประพันธ์ตามข้อใด “สถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวาย มีเรื่องร้อนไม่หยุดหย่อน ผู้คนทั้งผู้บริหารราษฎรต่างก็เหนื่อยอ่อนหมดกำลังใจ”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นที่สุดตามข้อใด “สะเทื้อนสะท้านเลื่อนลั่นอยู่ครืนๆ ดุจหนึ่งว่าปืนสักแสนนัดมากระหน่ำซ้ำยังอยู่เปรี้ยงๆ เสียงฉะฉาดฉาน

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เลิกทารุณขุนเขาเลิกเผาผลาญ เลิกระรานทุกแดนจงแหนหวง เลิกทำลายย้ายยักเลิกตักตวง ก่อนผลพวงภัยส่งมาลงทัณฑ์”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออื่น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำในกวีให้อ่านว่า ไส-ละ ด้วยเหตุใด “จงจรเที่ยว เทียวบทไป พงพนไพร ไศละดำเนิน”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดมีภาพพจน์

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีตามข้อใด “พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนไม้ พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา เกรงบ่อทันลูกได้ กลับเค้าตอบสนอง”

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อติพจน์

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้กลวิธีการแต่งเด่นชัดที่สุดตามข้อใด “ปรารถนาพาชัยให้ช่วงโชติ ถลาโลดพยัคยืนคลื่นลูกใหม่ รวมความหวังทั้งปวงเป็นดวงไฟ มีธงชัยทาบท้าไว้คว้าครอง”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

คำสอนเกี่ยวกับการทูตในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงประเพณีที่แตกต่างจากข้ออื่น

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าความสัมพันธ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับค่านิยมทางวัตถุ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่แตกต่างกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “รู้กลแก้แพ้ชนะรู้ประมาณ รู้รอนราญราวีให้มีชัย”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 THPA100241 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่5 10 ข้อ 18,465 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300064 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่6 10 ข้อ 13,883 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ข้อ 21,958 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ข้อ 22,044 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA200246 วิชาภาษาไทยป.2 ชุดที่1 10 ข้อ 183,247 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101153 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่5 20 ข้อ 19,265 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000195 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กด 15 ข้อ 16,372 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA300268 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่10 10 ข้อ 22,695 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400107 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่9 10 ข้อ 21,644 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300059 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่4 10 ข้อ 14,487 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน