ป.5

เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB501397

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 9 ก.พ. 53 เวลา 17:51 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีมุมภายในเป็นมุมฉากทั้งหมด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 1 คู่ คือข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีลักษณะที่เหมือนกัน คือข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะที่สำคัญ คือข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 2 คู่ คือข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีโอกาสที่มีมุมหนึ่งมุมใดเป็นมุมฉาก

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ คือรูปสี่เหลี่ยมในข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดไม่มีแกนสมมาตร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตร 4 แกน และ 2 แกน ตามลำดับ

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

มีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเท่ากัน 2 แผ่น นำมาต่อกันจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าตัดตามแนวเส้นทแยงมุม จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสมบัติต่างจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม A = 60 องศา มีมุม B = 70 องศา รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว 5 เซนติเมตร 8 เซนติเมตร และ 8 เซนติเมตร เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตรได้มากกว่า 1 แกน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดคือสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมหนึ่งกาง 60 องศา มุมที่เหลือกางกี่องศา

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่ฐานกาง 45 องศา รูปสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดได้อีก

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมภายใน 2 มุม รวมกันได้ 94 องศา มุมภายในที่เหลือกางกี่องศา

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

รูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีมุมภายในเป็นมุมฉากทั้งหมด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 1 คู่ คือข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีลักษณะที่เหมือนกัน คือข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะที่สำคัญ คือข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 2 คู่ คือข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีโอกาสที่มีมุมหนึ่งมุมใดเป็นมุมฉาก

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ คือรูปสี่เหลี่ยมในข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดไม่มีแกนสมมาตร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตร 4 แกน และ 2 แกน ตามลำดับ

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

มีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเท่ากัน 2 แผ่น นำมาต่อกันจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าตัดตามแนวเส้นทแยงมุม จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสมบัติต่างจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม A = 60 องศา มีมุม B = 70 องศา รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว 5 เซนติเมตร 8 เซนติเมตร และ 8 เซนติเมตร เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตรได้มากกว่า 1 แกน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดคือสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมหนึ่งกาง 60 องศา มุมที่เหลือกางกี่องศา

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่ฐานกาง 45 องศา รูปสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดได้อีก

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมภายใน 2 มุม รวมกันได้ 94 องศา มุมภายในที่เหลือกางกี่องศา

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

รูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน