Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
"ปฏิกิริยารีดอกซ์​" ให้และรับอิเล็กตรอน
เมื่ออะตอม A ส่งต่ออิเล็กตรอนให้กับอะตอม B ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ฝั่งอะตอม A เรียกว่าออซิเดชัน (Oxidation) ส่วนอะตอม B ได้รับอิเล็กตรอนที่ถูกส่งมาให้ เรียกการรับอิเล็กตรอนเข้ามานี้ว่าปฏิกิริยารีดักชัน และเรียกปฏิกิริยารวมทั้งหมดนี้ว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์
เคมี | 2K Views
15 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ควรรู้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มีมากมาย ทั้งที่เป็นเส้น จุด ลูกศร ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวอักษรกรีก เช่น เครื่องหมายเท่ากับ สัญลักษณ์พาย สัญลักษณ์อินฟินิตี้ โดยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หลัก ๆ ที่ควรทราบมีดังนี้
เทคนิคคิดเลขเร็ว
แม้ว่าปัจจุบันจะมีอุปกรณ์มากมายที่เป็นตัวช่วยของมนุษย์ในการคำนวณตัวเลข แต่บางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาตนเอง ซึ่งการรู้เทคนิคคิดเลขเร็วหรือการคิดเลขในใจ ไม่ว่าจะเป็นบวก ลบ คูณ หาร ล้วนเป็นตัวช่วยที่ดี
มาตราชั่ง ตวง วัด ในระบบเมตริก อเมริกัน-อังกฤษ และไทย
มาตราชั่ง ตวง วัด ในระบบเมตริก อเมริกัน-อังกฤษ และไทย
คณิตคิดสนุก 2
คณิตคิดสนุก 2 เกมถอดรหัสตัวเลข
ตัววัดความเร่งภายในรถ
เมื่อรถออกตัวด้วยความเร่งจนกระทั่งมีความเร็วค่าหนึ่งแล้วอาจวิ่งด้วยความเร็วคงที่ ตลอดเวลาเข็มบอกอัตราเร็วจะบอกอัตราเร็วของรถในเวลาใด ๆ ที่หน้าปัดรถ แต่ความเร่งตอนออกตัวกับความหน่วงตอนหยุดไม่มีเครื่องมือในรถที่จะบอกได้ แล้วจะวัดได้อย่างไร ?
รังสีเอกซ์ (X-rays) คืออะไร
รังสีเอกซ์ (X-rays) ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันในปี 1895 มันถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาความปลอดภัยสนามบิน การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ขณะเดียวกันรังสีเอกซ์ก็เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่น้อยทีเดียว
มหัศจรรย์แห่งลูกโป่งสวรรค์
คุณคิดว่าลูกโป่งสวรรค์ที่อยู่บนรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ (ที่ปิดประตูและหน้าต่าง) จะเคลื่อนที่เซไปในทิศทางใด หน้าหรือหลัง? หากรถออกตัวด้วยความเร่ง ลองไปหาคำตอบกัน มันเป็นคำตอบที่คุณคาดไม่ถึงเชียวละ
การถ่ายโอนความร้อน : การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
การถ่ายโอนความร้อนเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การนำความร้อน (Conduction) การพาความร้อน (Convection) และการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) ซึ่งเราสามารถนำความรู้ในเรื่องการถ่ายโอนความร้อนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมากมาย
เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน (Waste-To-Energy Technology)
การแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงานจะอาศัยเทคโนโลยีในการแปรรูปชีวมวลมาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวล มีหลายประเภท อาทิ การสันดาป (combustion) การผลิตเชื้อเพลิงเหลว (liquidifcation) การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (gasifcation) การผลิตก๊าซโดยการหมัก(fermentatio
เคมี | 26 Views
"ปฏิกิริยารีดอกซ์​" ให้และรับอิเล็กตรอน
เมื่ออะตอม A ส่งต่ออิเล็กตรอนให้กับอะตอม B ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ฝั่งอะตอม A เรียกว่าออซิเดชัน (Oxidation) ส่วนอะตอม B ได้รับอิเล็กตรอนที่ถูกส่งมาให้ เรียกการรับอิเล็กตรอนเข้ามานี้ว่าปฏิกิริยารีดักชัน และเรียกปฏิกิริยารวมทั้งหมดนี้ว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์
เคมี | 2K Views
ทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม
โลกของเราประกอบไปด้วยพื้นดิน 1 ส่วน พื้นน้ำ 3 ส่วน โดยในพื้นน้ำ 3 ส่วนนี้ แบ่งเป็นน้ำจืด 3% ส่วนอีก 97% เป็นน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทร น่าเสียดายที่น้ำ 97% นี้ มนุษย์กลับไม่สามารถนำมาบริโภคได้แบบน้ำจืด เพราะมันเค็ม แต่ทำไมน้ำทะเลถึงเค็มล่ะ
เคมี | 2K Views
พันธะเคมี : พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ
ทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เกิดจากหน่วยเล็ก ๆ ที่เรียกว่า อะตอม (Atom) ซึ่งอาจจะเกิดการจับคู่ของอะตอมตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไป เรียกว่า พันธะเคมีของอะตอม โดยประกอบไปด้วย พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ
เคมี | 755 Views
แบคทีเรียไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
โครงการวิจัยของยุโรปกำลังพัฒนาวิธีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการบำบัดน้ำเสียในชุมชนเล็ก ๆ ผ่านการใช้แบคทีเรียที่สามารถผลิตไฟฟ้าและย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ ในเมือง Carrin de los Cspedes ของจังหวัด Seville ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศสเปน มีการจัดตั้งโรงงา
การหายใจระดับเซลล์ (Cellular Respiration) : แบบใช้ออกซิเจน
มนุษย์มีกิจกรรมระหว่างวันมากมายที่ล้วนจำเป็นต้องใช้พลังงาน และพลังงานเหล่านี้ก็มาจากอาหารที่ต้องผ่านกระบวนการหายใจระดับเซลล์ (Cellular Respiration) หรือการสลายอาหารระดับเซลล์ เพื่อให้เซลล์ในร่างกายของเรานำไปใช้ได้
ทำไมเราถึงขนลุก
อาการขนลุกมักเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกหนาว หวาดกลัว ตื่นเต้น หรือซาบซึ้งกับอะไรมาก ๆ เป็นรีเฟล็กซ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งสัมพันธ์กับอาการขนลุกที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในตอนที่เรารู้สึกปวดท้องและต้องการถ่ายหนักด้วย
เซลล์ร่างกายกับการส่งสัญญาณไฟฟ้า
เซลล์ (Cell) เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะมีความแตกต่างกันอยู่ นักวิทยาศาสตร์พบว่า ปกติแล้วเซลล์สื่อสารกันผ่านสัญญาณไฟฟ้า แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายของเราสามารถรองรับไฟฟ้าได้แต่อย่างใด
การค้นหาแหล่งกำเนิดของสสารมืด
เนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคที่ทันสมัยซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station, ISS) ทำให้นักวิจัยในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปสามารถตรวจพบข้อมูลบางอย่างที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสสารมืด เครื่องตรวจวัดอัลฟาแม
ประเภทของกาแล็กซี : กาแล็กซีรี กาแล็กซีกังหัน กาแล็กซีเลนส์ กาแล็กซีไม่มีรูปแบบ
ในจักรวาลของเราประกอบไปด้วยกาแล็กซีประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กาแล็กซีรี กาแล็กซีกังหัน กาแล็กซีเลนส์ และกาแล็กซีไม่มีรูปแบบ ส่วนโลกของเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก (Milky Way) ซึ่งเป็นกาแแล็กซีกังหันนั่นเอง
การเกิดสุริยุปราคา (Solar Eclipse)
สุริยุปราคา (Solar Eclipse) หรือสุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรผ่านระหว่างดวงอาทิตย์และโลกในเวลากลางวัน ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ค่อย ๆ เว้าแหว่งไป จนกระทั่งดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ไว้ทั้งหมด
วงแหวนดาวเสาร์ ความสวยงามในอวกาศ
ดาวเสาร์แตกต่างไปจากดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ เนื่องจากมันมีวงแหวนที่สวยงามล้อมรอบซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านกล้องโทรทรรศน์ และวงแหวนของดาวเสาร์นี้เองที่ทำให้ผู้คนให้ความสนใจและจดจำมันได้มากที่สุดดวงหนึ่ง
อาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์ (Functional Foods and Nutraceuticals)
อาหารนั้นมีส่วนประกอบของทั้งสารอาหารหลักและสารอาหารรอง รวมไปถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) เช่น สารต้านอนุมูลอิสระเพปไทด์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกลูโคซิโนเลต เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อโภชนาการของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีการท้าวิจัยและพัฒนาส
ความเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งครรภ์
เมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย การตั้งครรภ์ก็เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ เช่น การปัสสาวะบ่อย มีอาการแพ้ท้อง ซึ่งคนรอบข้างรวมถึงหญิงผู้ตั้งครรภ์เองควรต้องทำความเข้าใจให้มาก
คาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งดีกว่ากัน?
ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า ผู้คนเริ่มหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นทั้งในด้านการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเทรนด์การรักสุขภาพกำลังมาแรง ทั้งจากคนรอบข้างหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ ซึ่งส่งผลให้หลายๆคนตั้งความฝันที่จะมีหุ่
เครื่องมือวิเคราะห์จีโนมของจุลินทรีย์ในอาหารหมัก
นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีราคาย่อมเยาเพื่อใช้ในการศึกษาและแปรผลลำดับจีโนมของอาหารหมัก เพื่อให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์และความเสี่ยงของอาหารหมักต่อร่างกายได้ดีขึ้น
กระบวนการผลิตรถยนต์แห่งอนาคต
นวัตกรรมการใช้อลูมิเนียมผสมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบาและราคาถูก ผสมผสานกับเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบร้อนจะช่วยให้กระบวนการผลิตรถยนต์มีค่าใช้จ่ายน้อยลงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย โดยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าวิธีการผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะ
การเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยการใช้หนังปลาฉลาม
รองศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (The Association of Thai Professionals in European Region ATPER) ซึ่งเป็นสมาคมที่สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะในด้านการ
เซ็นเซอร์เคมีสำหรับระบบเสื้อดมกลิ่นอัจฉริยะ
ดร. ธารา สีสะอาด นักเรียนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และม
แค่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็มองทะลุกำแพงได้
สัญญาณ Wi-Fi นอกจากจะสามารถแพร่กระจายผ่านกำแพงได้แล้ว มันยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปสร้างภาพเสมือนโฮโลแกรม และยังสามารถนำไปจับภาพสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อีกด้วย

Webboard : Science

กระทู้ล่าสุด
Follow us