หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 10 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 19.4K เริ่มทำข้อสอบ
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 304 เริ่มทำข้อสอบ
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 16K เริ่มทำข้อสอบ
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 100 เริ่มทำข้อสอบ
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 12K เริ่มทำข้อสอบ
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 3.1K เริ่มทำข้อสอบ
MB613475 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 89 ม.6 9.4K เริ่มทำข้อสอบ
MB613472 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 3.9K เริ่มทำข้อสอบ
MB613469 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 2.4K เริ่มทำข้อสอบ
MB613466 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 80 ม.6 86 เริ่มทำข้อสอบ