หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 11 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMB012790 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่2 22 ม.6 56.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012789 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่1 18 ม.6 24.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012788 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่3 15 ม.6 27.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012787 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2 19 ม.6 14.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012768 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1 16 ม.6 17.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012760 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3 22 ม.6 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012759 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2 22 ม.6 10.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012758 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1 22 ม.6 16.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB610631 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3 25 ม.6 41K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 72.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 113.6K เริ่มทำข้อสอบ