หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 73 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA313378 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 58.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313377 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 3 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 13.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313376 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2 โดยครูแพรไหม 20 ม.3 19.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313375 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 โดยครูแพรไหม 20 ม.3 17K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313341 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 10 ม.3 46.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313340 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.3 24.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313338 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ม.3 23.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313336 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 พระพุทธศาสนา โดย ครูแพรไหม 10 ม.3 17.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313335 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ม.3 16.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313324 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 25 ม.3 10.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313323 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 20 ม.3 13K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313033 รอบรู้ภูมิศาสตร์ 10 ม.3 88.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA312656 อเมริกาเหนือ ชุดที่2 10 ม.3 46.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA312655 อเมริกาเหนือ ชุดที่1 10 ม.3 62.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311956 วัฒนธรรม 10 ม.3 68K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311921 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 20 ม.3 41.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311908 พระสงฆ์ 20 ม.3 20.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311906 พระธรรม 20 ม.3 18.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311905 พระพุทธ 20 ม.3 43.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311828 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ม.3 53.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311773 พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่่วโลก 10 ม.3 37.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311421 ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่2 16 ม.3 61.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311420 ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่1 15 ม.3 73.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311314 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ ม.3 30 ม.3 208.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA311291 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 6 20 ม.3 39.9K เริ่มทำข้อสอบ