หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 72 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA112519 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ม.1 118.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA112512 วันสำคัญทางศาสนา 5 ม.1 68.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA112388 สถาบันการเงิน 5 ม.1 79.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA112257 รัฐโบราณในดินแดนไทย 5 ม.1 68.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA111809 พุทธประวัติ 10 ม.1 106K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA111789 การเมือง การปกครอง และกฏหมาย 10 ม.1 78.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA111514 ภูมิศาสตร์ (สอบเข้าม.1) 10 ม.1 65.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA111457 เศรษฐศาสตร์ 30 ม.1 76.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA111221 ภูมิศาสตร์ ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 5 ม.1 51.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA111215 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 25 ม.1 111.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA111108 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.1 42.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA110769 พุทธสุภาษิต ม.1 5 ม.1 24.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA110700 โอเชียเนียและออสเตรเลีย 10 ม.1 62.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA110490 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.1 45.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA110462 อาเซียน 25 ม.1 56.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA110185 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 20 ม.1 156.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA110178 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 7 ม.1 20.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA110175 รัฐธรรมนูญ 5 ม.1 32.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA109999 ชาดก 10 ม.1 21.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA109968 การเป็นพลเมืองดี 10 ม.1 26.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA109944 วัฒนธรรม 20 ม.1 16.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA109826 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่10 15 ม.1 21K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA109825 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่9 15 ม.1 8K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA109824 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่8 20 ม.1 9.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA109822 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7 20 ม.1 12.3K เริ่มทำข้อสอบ