หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 40 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA112571 บวก ลบเอกนามอย่างง่าย 5 ม.1 175.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA112187 ระบบจำนวนเต็ม 5 ม.1 145.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA112180 การคูณจำนวนเต็ม 5 ม.1 82.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA112175 คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ 5 ม.1 65.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA112146 หารร่วมมากและการนำไปใช้ 5 ม.1 48.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111914 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 80.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111913 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 33.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111872 การลบจำนวนเต็ม 10 ม.1 70.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111871 การบวกจำนวนเต็ม 10 ม.1 89.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111810 เลขยกกำลัง 10 ม.1 242.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111788 เศษส่วน 15 ม.1 110.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111674 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 10 ม.1 95.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111352 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม 5 ม.1 81K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA111300 เลข เอกนาม ม.1 5 ม.1 70.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA110735 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ 15 ม.1 35.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA110666 การประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์เพิ่ม 5 ม.1 54.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA110657 ระบบจำนวนเต็ม 15 ม.1 79.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA110485 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 5 ม.1 37.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA110481 คณิตศาสตร์ 10 ม.1 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA110011 หรม. 5 ม.1 27.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA109995 คณิต ม.1 10 ม.1 381.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA109967 สมบัติจำนวนนับ 10 ม.1 12.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA108284 ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 15 ม.1 182.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA102213 คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่7 15 ม.1 71.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA102211 คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่6 15 ม.1 39.5K เริ่มทำข้อสอบ