หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 17 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPB412704 ข้อสอบศิลปะ ป4 วรรณะสี 10 ป.4 67.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401493 เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 64K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401491 เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 50.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401489 เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์ ป.4 15 ป.4 43.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401485 เรื่อง กิจกรรมดนตรี ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 50K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401483 เรื่อง กิจกรรมดนตรี ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 74.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401477 เรื่อง งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ป.4 15 ป.4 27.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401475 เรื่อง การพิมพ์ภาพ ป.4 17 ป.4 44.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401473 เรื่อง การปั้น การแกะสลัก ป.4 16 ป.4 34.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB401471 เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.4 20 ป.4 37.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB400714 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 5 15 ป.4 29.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB400234 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 4 17 ป.4 54.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB400232 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 3 20 ป.4 29.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB400231 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 2 14 ป.4 25K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB400228 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 1 14 ป.4 25.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB400177 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่2 5 ป.4 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB400174 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่1 10 ป.4 89.2K เริ่มทำข้อสอบ