หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 66 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB412240 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเงินตราไทย 5 ป.4 145.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB412089 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการบวก 5 ป.4 112.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB412088 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการคูณ หาร 5 ป.4 96.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB412079 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องบวกลบคุณหาร 5 ป.4 51K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB411498 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องบวกลบคูณหาร 10 ป.4 92.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB411462 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 15 ป.4 68.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB411249 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการลบ 6 ป.4 76.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB410995 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องสมการ 10 ป.4 43.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB410898 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.4 55.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB410806 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการลบการบวก 5 ป.4 54.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB410751 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการบวก 5 ป.4 34.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB410749 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการคูณ 20 ป.4 44.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB410581 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.4 22.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB410242 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการบวก 10 ป.4 42.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB410019 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการคูณ 10 ป.4 32.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407757 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 15 ป.4 49.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407756 แนวข้อสอบ เรื่อง พื้นที่ 15 ป.4 57.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407755 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการบวกลบเศษส่วน 15 ป.4 117.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407754 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเงิน 15 ป.4 63.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407753 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องทศนิยม 15 ป.4 66.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407752 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น 15 ป.4 27.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407751 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเวลา 15 ป.4 57K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407750 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการชั่งวัดตวง 15 ป.4 51.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407747 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเรขาคณิต 15 ป.4 70.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB407746 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องรูปแบบและความสัมพันธ์ 15 ป.4 27.7K เริ่มทำข้อสอบ