หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 248 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613571 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 16 ป.6 81.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613544 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 16 ป.6 227.1K เริ่มทำข้อสอบ
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 61.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613523 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 63 ป.6 19.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613520 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 63 ป.6 97.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB013448 CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 20 ประถมปลาย 7.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613379 แนวข้อสอบ เรื่อง จำนวน การบวก ลบ คูณ หาร 15 ป.6 80.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613318 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558 16 ป.6 195.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613103 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 15 ป.6 120.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613102 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 15 ป.6 110.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB013049 ฝึกคณิตคิดเร็ว 5 ประถมปลาย 46.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512851 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่องบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.5 201.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512753 คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ 5 ป.5 115.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612626 คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชุด 1 5 ป.6 191.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512602 คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต 5 ป.5 69.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB012575 แนวข้อสอบประถมปลาย 10 ประถมปลาย 13.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612574 สมบัติของจำนวนนับ 5 ป.6 77.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612566 คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชุด 2 5 ป.6 106.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612561 คณิตศาสตร์ ชุด 1 5 ป.6 51.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612452 คณิตศาสตร์ ชุด 2 5 ป.6 106.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612439 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2 13 ป.6 130.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612438 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่1 13 ป.6 92.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612437 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2552 15 ป.6 85.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512378 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 20 ป.5 84.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512377 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 20 ป.5 106.1K เริ่มทำข้อสอบ