หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 54 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 46.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 45.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA111389 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 9 6 ป.1 46.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA109983 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 8 5 ป.1 28.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA108298 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 7 5 ป.1 55.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106677 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 30 10 ป.1 72.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106675 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 29 10 ป.1 55K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106517 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 28 10 ป.1 30.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106516 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 27 10 ป.1 27.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106515 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 26 10 ป.1 26K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106514 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 25 10 ป.1 17.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106513 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 24 10 ป.1 17.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106512 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 23 10 ป.1 19.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106511 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 22 10 ป.1 16.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106510 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 21 10 ป.1 16.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106509 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 20 10 ป.1 7.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106508 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 19 10 ป.1 6.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106507 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 18 10 ป.1 5.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106506 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 31 10 ป.1 12.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106505 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 17 10 ป.1 10.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106504 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 16 10 ป.1 8.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106503 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 15 10 ป.1 11.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106502 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 14 10 ป.1 9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA106500 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 13 10 ป.1 9.1K เริ่มทำข้อสอบ