หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 73 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA113067 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร ชุดที่ 2 6 ป.1 174.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA112601 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 10 25 ป.1 71.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA010909 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 9 5 ป.1 24.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA110905 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การลบ ชุดที่ 1 12 ป.1 10.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA110901 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 9 5 ป.1 17.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA110887 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 8 25 ป.1 8.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA110405 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 8 8 ป.1 13.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA110362 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 6 20 ป.1 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA110350 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 7 10 ป.1 9.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA110183 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 5 25 ป.1 8.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA110145 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร 20 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA108754 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 7 10 ป.1 15.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA108748 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การวัดความยาว 10 ป.1 15.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA108747 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ 15 ป.1 64.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA108746 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 4 15 ป.1 10.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA108745 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ 10 ป.1 13.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA108744 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง จำนวนนับ 1-5 และ 0 ชุดที่ 2 10 ป.1 7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA108743 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง จำนวนนับ 1-5 และ 0 ชุดที่ 1 10 ป.1 11.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA108303 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 3 25 ป.1 11.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA107556 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 6 10 ป.1 17K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA106257 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 5 20 ป.1 16.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA105344 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ และคูณ จำนวนนับ 10 ป.1 23.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA103296 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 6 15 ป.1 15.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA103295 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 5 12 ป.1 9.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA103288 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 4 8 ป.1 10.1K เริ่มทำข้อสอบ